Sơn Galaxy Led Oristar Viễn Đông Star Hợp tác 25 năm Tập Đoàn Viễn Đông
 

 BAN LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN  CÔNG NGHIỆP VIỄN ĐÔNG

      Họ và tên: NGUYỄN BÌNH ĐÔNG
      Sinh năm: 1968
      Địa chỉ: Hà Nội
      Học vấn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh 
                      (MBA). Cử  Nhân Tài chính. Sỹ
                      quan chỉ huy kỹ thuật không
                      quân.
      Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn
   
        Họ và tên: NGUYỄN BÌNH ĐỨC
      Sinh năm: 1975
      Địa chỉ: Hà Nội
      Học vấn: Cử Nhân
      Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn

      Giám Đốc Cty CP Thiết bị Viễn Đông
      Tổng Giám Đốc Cty CP Galaxy VN
   
      Họ và tên: HOÀNG THẾ DŨNG
      Sinh năm: 1969
      Địa chỉ: Hà Nội
      Học vấn: Kỹ sư, Sỹ quan chỉ huy kỹ thuật 
                      không quân. 

                       Kỹ sư Kinh tế, Đại học Bách Khoa 
      Chức vụ: Bí thư chi bộ Đảng Tập đoàn
      Phó Giám Đốc Công ty CP Đầu tư
      Viễn Đông
   
        Họ và tên: ĐẶNG MINH TUÂN
      Sinh năm:  1963
      Địa chỉ: Hà Nội
      Học vấn: Cử Nhân
      Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CP
      Xây dựng & TTNT Viễn Đông
   
       Họ và tên: TÔ MẠNH HIỆP
     Sinh năm:  1976
     Địa chỉ: Hà Nội
     Học vấn: Cử Nhân
     Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CP VPP
     Viễn Đông
   
       Họ và tên: VŨ QUỐC HÙNG
     Sinh năm: 1966

     Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn
     Phó Giám đốc Công ty CP Thiết bị Viễn Đông
 
       Họ và tên:  VŨ VĂN HÙNG
     Sinh năm:  1971

     Chức vụ: Giám đốc nhà máy Công ty CP
     Galaxy Việt Nam