CÔNG CP CƠ ĐIỆN VIỄN ĐÔNG
Điện thoại: 04. 6291 2926
Fax: 04. 3533 4348
Địa chỉ: Tầng 6 - Tòa Nhà Viễn Đông - 36 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội.