Công ty cổ phần công nghiệp Viễn Đông

Công ty cổ phần công nghiệp Viễn Đông
Phone: (+84) +4 35 33 24 64 -- Fax: (+84) +4 35 14 99 79 -- Email: info@feg.com.vn
Địa chỉ: Tầng 6 - Toà nhà Viễn Đông - 36 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội.