Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đông
Địa chỉ: Toà nhà Thành Đông, số 132-138 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3 734-3545 Fax: (84-4) 3 845 48 10
Email: thanhdong2004@fpt.vn 
Websitel: http://www.thanhdong-jsc.com