Công ty cổ phần Xây dựng và Trang trí nội thất Viễn Đông Công ty cổ phần Xây dựng và Trang trí nội thất Viễn Đông

Công ty cổ phần xây dựng & Trang trí nội thất Viễn Đông
Phone: (+84) +4 35 33 24 63 -- Fax: (+84) +4 35 33 24 84 -- Email: info@viendongcid.com.vn
Địa chỉ: Tầng 6 -  Toà nhà Viễn Đông - 36 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội.
Website: http://viendongcid.com.vn
----------------------------
PHÒNG DỰ ÁN:
- Trưởng phòng:
Lưu Tùng Trúc
- Điện thoại:
+4 35 33 24 63 Ext: 120
- Email:
 
Truc.lt@viendongcid.com.vn

PHÒNG THI CÔNG:
PHÒNG TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN:
PHÒNG NHÂN SỰ & HÀNH CHÍNH: